Firma GLOBAL-TECH wykonała największy na świecie Gruntowy Rurowy Wymiennik Ciepła z polietylenu (PE). Wymiennik został zaprojektowany jako sześć segmentów na łączną wydajność 60 000 m³/godz. Wszystkie połączenia wymiennika są wykonane poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczołowe. Kolektory są łączone poprzez ekstruzję. Takie połączenia dają 100% gwarancję szczelności na okoliczność występowania wód gruntowych. Z uwagi na fakt że teren gdzie montowano ten wymiennik jest wyjątkowo podmokły Inwestor zdecydował się na system zgrzewany z PE jako jedyny szczelny na ten czas wymiennik na rynku. Każdy z segmentów o wydajności 10 000 m³/godz składa się z 24 antybakteryjnych rur o średnicy 250mm i długości 36 mb każda. Na jeden segment wykorzystano 864 mb rur dn 250 mm. Łącznie na wszystkie segmenty wykorzystano 5184 mb rur dn 250 mm. Kolektory oraz rury transportowe wykonano z rur strukturalnych. Zarówno kolektory oraz rury transportowe zgodnie z projektem miały średnice wewnętrzną dn 700 mm. Łącznie użyto 824 mb rur dn 700 mm o wytrzymałości SN 8. Zaprojektowano dwie czerpnie powietrza na przepływ 30 000 m³/godz każda.

Gruntowy Rurowy Wymiennik Ciepła został zaprojektowany i zrealizowany na potrzeby obróbki powietrza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Promnik k/ Kielc.

21a

Zobacz więcej zdjęć