ZALETY

  • Wymiennik rurowy z warstwą antybakteryjną z polietylenu
  • Współczynnik przewodzenia 0,55 W/mk
  • System GWC GLOBAL jest zdecydowanie tańszy i posiada najlepsze wyniki wymiany termodynamicznej od innych systemów na rynku
  • Poprzez zmianę rozstawu rur oraz ich skrócenie związane ze zmniejszeniem średnic, zmniejszenie pola powierzchni zalegania GWC a co za tym idzie trzykrotne zmniejszenie kosztów robót ziemnych
  • Z uwagi na małą powierzchnię opłacalne jest zaizolowanie od góry np. styropianem lub styrodurem podobnie jak izoluje się GWC bezprzeponowe co symuluje posadowienie na głębokości 7-9 m pod powierzchnią terenu
  • Możliwość montażu GWC GLOBAL w gruntach silnie zawodnionych