Oferujemy Państwu gruntowe wymienniki ciepła - innowacyjne, energooszczędne rozwiązania pozwalające na podgrzanie lub schłodzenie powietrza doprowadzanego do domu. Starając się sprostać oczekiwaniom wszystkich Klientów przygotowaliśmy dwa rodzaje produktów: GWC płytowy bezprzeponowy oraz GWC rurowy. Zapewnią one mieszkańcom domów pełen komfort zarówno w odczuciu chłodu jak i ciepła. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą a także do kontaktu - chętnie odpowiemy na Państwa dodatkowe pytania dotyczące oferowanych przez nas produktów.

Gruntowe wymienniki do podgrzewania lub chłodzenia powietrza nie są nowym rozwiązaniem, gdyż już w 1877 roku Cesarski Urząd Patentowy w Niemczech nadał patent rozwiązaniu "Metoda chłodzenia i podgrzewania powietrza z pomocą ciepła gruntu". Gruntowe wymienniki ciepła (GWC) to rozwiązania techniczne pozwalające na odzysk ciepła lub chłodu z ziemi. Jest wiele systemów i rozwiązań umożliwiających takie działania. W ostatnich latach idea stosowania gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GWC) jest szeroko stosowana i wdrażana do praktyki. Zastosowanie GWC pozwala na obniżenie zużycia energii i na wskutek coraz wyższych cen nośników energii zdecydowanie wzrosła i ciągle wzrasta opłacalność ekonomiczna tych rozwiązań. Kosztami, z którymi należy liczyć się przy zastosowania GWC to koszty zakupu i montażu. Jedynym zaś kosztem eksploatacyjnym w GWC jest energia elektryczna potrzebna do pracy wentylatora. Jedyną czynnością serwisową to raz na kwartał wymiana filtra na czerpni powietrza. Współczynniki wydajności grzewczej i chłodniczej (proporcja energii otrzymanej do energii włożonej) przekraczają dla GWC wartość COP >20 co jest wielkością imponującą w porównaniu np. do pomp ciepła opartych na wykorzystaniu ciepła z gruntu i charakteryzujących się wartościami COP=4 (dane z publikacji Politechniki Poznańskiej). Przy wyborze systemu do budowy wymiennika ciepła należy uwzględnić następujące kryteria: strumień powietrza przepływający przez GWC, rodzaj gruntu przeznaczonego pod budowę GWC, poziom wód gruntowych w rejonie montażu GWC, wielkość dostępnego terenu, występowanie cieków wodnych, statyczne uwarunkowania obciążeniowe działające na system, aspekty ekonomiczne, strefa klimatyczna w miejscu montażu i głębokość ułożenia GWC.