REKUPERATOR

Rekuperator

ZALETY

  • Oszczędność pieniędzy
  • Zmniejszenia zużycia energii na cele grzewcze
  • Znaczne ograniczenie (do 75%) strat ciepła wentylacyjnego
  • Kompaktowy rozmiar
  • Świeże powietrze przez cały rok bez względu na warunki pogodowe
  • Zmniejszenie zawilgocenia w pomieszczeniach
  • Skutecznie usuwa szkodliwe zanieczyszczenia
  • Ograniczenie hałasu ulicznego

Dzięki swojej uniwersalnej formule rekuperator znajduje zastosowanie w wielu obiektach - głównie budownictwie jednorodzinnym i nowo powstałych budynkach. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwala użytkownikom poczynić oszczędności przy pozyskiwaniu energii, a także w zakresie miejsca. Mechanizm jest niewielkich rozmiarów, dzięki czemu nie zajmuje dużej powierzchni. Ponadto korzystający z tego rozwiązania mogą cieszyć się świeżym, czystym powietrzem przez cały rok bez względu na warunki pogodowe. Z naszej oferty w tym zakresie skorzystało już wielu klientów z Polski i zagranicy. Dostosowujemy urządzenia do wymagań przyszłych użytkowników. Starannie dobieramy instalacje do obiektu. Zapewniamy sprawny i szybki montaż oraz prostą, intuicyjną obsługę.

Rekuperacja (łac. recuperatio) - jest to odzyskiwanie ciepła w celu dalszego jego wykorzystania. Proces ten prowadzony jest w różnego typu urządzeniach . W układach wentylacji mechanicznej w nowoczesnych budynkach, w tym także w domach jednorodzinnych, stosuje się ją w celu zmniejszenia zużycia energii na cele grzewcze. Wykorzystane powietrze oddaje energię do układu, w którym ogrzewane jest świeże powietrze. Najprostszym rozwiązaniem stosowanym w tego typu układach jest rekuperator, tj. centrala z odzyskiem energii.

W obecnym czasie, przy bardzo szczelnej stolarce i dobrej izolacji budynku rozwiązanie to jest wymagane. Jego brak powoduje wykwit pleśni, lanie się wody po szybach, złe samopoczucie z powodu braku świeżego powietrza i wiele innych.

Rekuperacja nie tylko powoduje odzysk ciepła, ale ma również mnóstwo innych zalet: dostarcza świeże powietrze, pomaga zmniejszyć jego wilgotność wewnątrz domu i skutecznie usunąć powstające szkodliwe zanieczyszczenia. Zastosowanie tego urządzenia w systemach wentylacyjnych daje możliwość odzyskania energii z powietrza wywiewanego na zewnątrz. Posiadają one różną sprawność, wynosi ona od 60 do 96%. Na rynku istnieje kilka typów urządzeń, np. basenowe, podwieszane, na prąd stały lub zmienny, z wymiennikami krzyżowymi (pojedynczymi i podwójnymi) i przeciwprądowe.

Dalsze ograniczenie strat energii i uzyskanie zysków klimatyzacyjnych jest możliwe przy połączeniu rekuperatora z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), w którym powietrze przed doprowadzeniem do niego podgrzewa się w czasie zimy i chłodzi latem.