Firma założona w maju 2003 r. Od samego początku działalności firmy związana była i jest z gruntowymi wymiennikami ciepła, czyli z odnawialnymi zródłami ciepła OZE oraz z wykonywaniem instalacji opartych na centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.

Do ważniejszych osiągnięć firmy GLOBAL-TECH należą:

1. Wprowadzenie na rynek Polski na koniec roku 2003 rurowych gruntowych wymienników ciepła AWADUCT Thermo produkcji firmy REHAU. Przez okres dwóch lat od momentu ściągnięcia do Polski przez firmę GLOBAL-TECH z Niemiec pierwszych wymienników AWADUCT Thermo firma GLOBAL-TECH była jedyną firmą montującą rurowe gruntowe wymienniki ciepła (GWC).

2. W systemie AWADUCT Thermo firma GLOBAL-TECH zamontowała łącznie w ciągu 10 lat 74 500 mb rur do gruntowych wymienników ciepła. Takiego wyniku nie posiada do tej pory żadna firma w Polsce.

3. W roku 2007 firma GLOBAL-TECH zdobyła ZŁOTY MEDAL na targach BUDMA za Gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo. Firma Global-Tech zdobywała również Złote Medale na targach w Katowicach i w Kielcach, złote filaty na targach w Tychach i Bielsko-Białej, srebrny filar w Bielsko-Białej oraz Złoty Kask w Krakowie.

4. W roku 2005 firma GLOBAL-TECH była uczestnikiem szkolenia, które połączone było z montażem pierwszego bezprzeponowego GWC płytowego firmy PRO-VENT.

5. W ciągu kolejnych 9 lat firma GLOBAL-TECH brała czynny udział we wdrażaniu GWC bezprzeponowych (płytowych) PROVENT - GEO. Łącznie firma GLOBAL-TECH w ciągu 9 lat zamontowała 645 GWC bezprzeponowych. Takiej ilości nie zamontowała żadna inna firma w Polsce.

6. W roku 2011 firma Global-Tech jako pierwsza wprowadziła w 100 % szczelny system GWC o nazwie GLOBAL polegający na wykorzystaniu rur PE zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo tak jak w gazownictwie.

7. W latach 2006 do 2009 firma GLOBAL-TECH wygrała przetarg na wykonanie gruntowych wymienników ciepła dla wszystkich obiektów TESCO budowanych w Polsce w tych latach.

8. W roku 2008 firma GLOBAL-TECH wykonała największy w Polsce GWC w systemie AWADUCT Thermo dla obiektu TESCO w Garwolinie

9. W roku 2014 firma GLOBAL-TECH wygrała przetarg i wykonała największy na świecie szczelny GWC na przepływ 60 000 m³/godz w Promniku k/ Kielc. Wykonanie projektu wykonawczego na ten GWC i założeń obliczeniowych do projektu budowlanego GWC należało do ekipy firmy GLOBAL-TECH.

10. Zgłoszenia zastrzeżeń patentowych w zakresie GWC

 • Zastrzeżenie nr P.404130
 • Zastrzeżenie nr P.405621
 • Zastrzeżenie nr P.406869

11. Wdrożenie GEO na rynek i realizacje

Nasi klienci to:

 • Ludzie poszukujący wentylacji działających bardzo skutecznie przy minimalnej obsłudze i kosztach eksploatacji
 • Ludzie nie szukający rozwiązań po najniższej cenie
 • Ludzie wykorzystujący wentylację do uzyskania świeżego powietrza
 • Ludzie zmotywowani, którzy chcą poprawić jakość życia
 • Ludzie, których wentylacja da się wkomponować w ich wymarzony dom
 • Ludzie doceniający wartość profesjonalistów
 • Ludzie, którzy chcą zredukować wydatki na energię
 • Ludzie, którzy chcą budować relacje w oparciu o wzajemne zaufanie i szacunek
 • Ludzie chętnie słuchający rad
 • Ludzie oczekujący profesjonalnej, przyjacielskiej obsługi
 • Ludzie, którzy nie chcą (nie lubią) powracać do tych samych problemów

Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy P.H.U. „GLOBAL-TECH” zwanej dalej „GLOBAL-TECH”.

1. „GLOBAL-TECH” przysługują wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej w domenie gruntowe-wymienniki.pl, w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych na stronie internetowej gruntowe-wymienniki.pl, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.

2. „GLOBAL-TECH” na podstawie umowy dotyczącej rejestracji domeny internetowej gruntowe-wymienniki.pl posiada wyłączne prawo do używania tej domeny. Jakiekolwiek kopiowanie elementów strony internetowej gruntowe-wymienniki.pl informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na stronie internetowej gruntowe-wymienniki.pl, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody „GLOBAL-TECH” jest zabronione.

3. „GLOBAL-TECH” jest właścicielem wszelkich praw i tytułu do nazwy „GLOBAL-TECH” oraz do znaku graficznego, jak również aktywności i działania pod nazwą „GLOBAL-TECH”. Zabrania się używania nazwy „GLOBAL-TECH” bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony „GLOBAL-TECH”.

Treść stron internetowych „GLOBAL-TECH” - gruntowe-wymienniki.pl chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że „GLOBAL-TECH” wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

1. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych „GLOBAL-TECH” stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Firma „GLOBAL-TECH” nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronie internetowej „GLOBAL-TECH” bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej. Zabrania się również wprowadzania danych w jakikolwiek sposób na stronę „GLOBAL-TECH” gruntowe-wymienniki.pl oraz prezentowania ich w taki sposób, w wyniku którego zmianie uległyby treść lub wygląd danych, prezentacji lub struktury strony, albo dzieł zamieszczonych na stronie „GLOBAL-TECH”, albo wystąpiłoby prawdopodobieństwo takiej zmiany.

Nasze brygady

nasze brygady

nasze brygady 1

Baza transportowa

baza transportowa 1

Nasza siedziba

nasza siedziba 2

nasza siedziba 3

nasza siedziba 4

nasza siedziba 5

nasza siedziba 6