Instalacje gruntowego wymiennika ciepła (GWC) można i należy stosować wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba dogrzania lub schłodzenia powietrza dostarczanego do danego obiektu. Zamontowany GWC staje się w obecnym czasie niezbędnym uzupełnieniem instalacji wentylacji mechanicznej. Jeżeli inwestor zamierza wykonać obiekt pasywny lub wysoce energooszczędny to system GWC staje się niezbędnym uzupełnieniem przy ogrzewaniu i chłodzeniu tego obiektu. Gruntowy wymiennik ciepła charakteryzują się dużą sprawnością, którą mierzy się ilością mocy włożonej do uzyskanej (COP). Przy pompach ciepła wartość COP wynosi ok 5.0 Przy stosowaniu GWC wartość COP wynosi powyżej 20. Należy również pamiętać o ciągle rosnących kosztach ogrzewania, które można zdecydowanie obniżyć poprzez zastosowanie wymiennika gruntowego.

Gruntowy wymiennik ciepła to rozwiązanie ekologiczne i jest jednym z odnawialnych źródeł energii (OZE). Gruntowy wymiennik ciepła wykonany w każdym systemie ale prawidłowo dobrany zabezpieczy wszelkie urządzenia wentylacyjne przed napływem powietrza o temperaturach minusowych. Unikamy wtedy zagrożenia związanego z zamarzaniem nagrzewnic wodnych lub z oszronieniem samego wymiennika w centrali. Istnieje kilka sposobów rozwiązań przez producentów central aby usunąć zjawisko szronienia. Są to systemy grzałek elektrycznych montowanych na wejściu do centrali lub systemy recyrkulacji lub cyklicznego wyłączania wentylatora nawiewnego. Ominiemy wszystkie te problemy dostarczając po prostu zimą powietrze o temperaturach dodatnich.